Tønnevik Gard ligg ved Fisterfjorden i Ryfylke.
Driv med Hytteutleige og Inn På Tunet.
I tillegg blir det utvikla tomteområder for Hytter og Småbåthamn.

Peter Sigmundstad, 4139 Fister      Mobil: +47 907 22 304      E-Post: peter@sigmundstad.no

 
 
 
 
LightWEB
LightWeb
I N N   P Å   T U N E T
________________

Garden Tønnevik på Fister driv med gardsturisme, småbåthavn, tomteutvikling, skogbruk, beitedyr, og Inn På Tunet. Målet er å lukkast saman med brukaren til å kome vidare, og å ha ei god oppleving i trygge omgivnadar. Med vekt på det sosiale er det fast med felles måltid og god drøs.

I tillegg tilbys fleire aktivitetar og arbeidsoppgåver som er tilpassa brukarane, og varierte årstider. Aktivitetar kan vere stell av dyr, hundekjøring, matlaging, fiske, turar, sosialt samvær.

Ein variert dag tilpassa brukar og årstid kan innehalda friluftsaktiviteter som: hundekjøring, fisketur, turgåing, båttur.
Eller det kan være felles arbeidsoppgåver som: stell av dyr, matlaging, baking
i vedfyrt bakeovn, vedproduksjon, fiske, handarbeid. Brukarane sine hobbyar, kunnskaper, og interesser er viktige for utviklinga av aktivitetane i gruppa.

Garden er driven av Åse og Peter Sigmundstad. Åse har bakgrunn som hjelpepleiar med tilleggsutdanning som psykisk helsearbeidar, og arbeider i Hjelmeland
Kommune.Peter er agronom med tilleggsutdanning innan administrasjon og leiing, og arbeider på garden. Psykisk Helse i kommunen har brukt dette IPT-tilbodet sidan oppstarten i 2005. I tillegg har både skulen og barne- og familieseksjonen nytta tenestane.
Gruppestorleiken kan vera inntil 7 personar.

matmerk.no
 
________________
 

 
 
 
 
 T Ø N N E V I K    G A R D
_________________

Adresse: N-4139 Fister        Mobil: +47 907 22 304        E-post: peter@sigmundstad.no
        Facebook
 

Hent veibeskrivelse / Get Directions

Lat=59.164545 , Lon=6.042155
 
 
 
 
 
 
 

© LightWeb