Tønnevik Gard ligg ved Fisterfjorden i Ryfylke.
Driv med Hytteutleige og Inn På Tunet.
I tillegg blir det utvikla tomteområder for Hytter og Småbåthamn.

Peter Sigmundstad, 4139 Fister      Mobil: +47 907 22 304      E-Post: peter@sigmundstad.no

 
 
 
 
LightWEB
LightWeb

 
 
S I G M U N D S T A D
F J O R D H Y T T E R
________________

Ved fjorden ligg 4 hytter med stor utsikt og gode solforhold. Hyttene har 6-8 sengeplassar og er godt utstyrte. Båt m/motor kan leigast. Hyttene vert utleigde på åremålskontraktar. Ta kontakt om du er interesert!

les meir ...

________________ I N N   P Å   T U N E T
________________

Tønnevikgruppa, -eit Inn På Tunet tilbod i Hjelmeland. Det vert tilbudt ein dag i eit aktivt og naturleg miljø  med vekt på felleskap, samtale, gode opplevingar.
 
________________

 L Y S Å S E N  H Y T T E F E L T
________________
 
Med utsikt over "heile" 
Ryfylke! Ledige store utsiktstomter i sal nå!

sjå: utsiktspunkt.no
 
 
________________


 
S M Å B Å T H A M N
________________

Tønnevik småbåthamn, eit naturleg utgangspunkt for båttur og fiske i Ryfylke!

sjå: utsiktspunkt.no
 
________________ 


 
  
 
 
 
 
 
 T Ø N N E V I K    G A R D
_________________

Adresse: N-4139 Fister        Mobil: +47 907 22 304        E-post: peter@sigmundstad.no
        Facebook
 

Hent veibeskrivelse / Get Directions

Lat=59.164545 , Lon=6.042155
 
 
 
 
 
 
 

© LightWeb
cheap nike air jordan shoes cheap nike air max shoes cheap nike air max shoes cheap nike air max shoes cheap louboutin shoes so kate christian louboutin shoes outlet cheap christian louboutin shoes cheap nike air jordan shoes